اخبار دانشگاه

دستاوردها

پیام سلامت

هفته ازدواج
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

هفته ازدواج

تقویم دانشگاه

 • ۱ شهریور
  روز پزشک
 • ۵ شهریور
  روز داروسازی
 • ۱۲ شهریور
  روز بهورز
 • ۲۶ شهریور
  روز فوریت های پزشکی و اورژانس