کسب رتبه بالاترین میزان رشد در بین مراکز رشد در حال توسعه توسط مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اراک

۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۸:۱۲ اصلی
تعداد بازدید:۲۰۱۱۷
مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اراک موفق به کسب رتبه بالاترین میزان رشد در بین مراکز رشد در حال توسعه وزارت بهداشت گردید
کسب رتبه بالاترین میزان رشد در بین مراکز رشد در حال توسعه توسط  مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اراک

به دنبال کسب رتبه بالاترین میزان رشد در بین مراکز رشد در حال توسعه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از عملکرد مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه تقدیر کرد. شایان ذکر است کسب این رتبه منجر به حمایت مالی برای طرح های فناورانه از سوی وزارت بهداشت گردید.